Vedtatt som dynamisk arbeidsstrategi klubbdokument på årsmøtet 2016 med følgende ordlyd:

Årsmøtet ber det nye styret ta med de innspill fremkommet i debatten etter framlegging av «klubbdokument for BCK» og ferdigstille dette dokumentet som gjeldene organisasjonsplan. 

klubbdokument

 

sparebanken400

sport 1 logo 2

peppes400

stamina