• 1010.jpg
 • 1006.jpg
 • 1005.jpg
 • 1008.jpg
 • 1001.jpg
 • 1002.jpg
 • 1011.jpg
 • 1003.jpg
 • 1004.jpg
 • 1007.jpg
 • Sparebanden-sykkelkarusell.jpeg
 • Grasrot-Plakat-Liggende.jpg
 • 1009.jpg

Innkalling til ekstraordinært årsmøte, Bodø CK

Scandic Havet, torsdag 14. April kl. 21:30

Jfr. årsmøtevedtak fra 29.02.16 behandles følgende saker:

1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (revisorberetning del 1, del 2 og referat årsmøtet 29.02.16)

2. Nytt reglement for Bodø CK (vedlagt)

3. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Forslag til vedtak, Jfr Lov for Bodø CK, §15, 10-h: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Sakspapirer publiseres på klubbens hjemmeside før møtet.

Styret

PS: Det kommer mer info om seminar med Mads Kaggestad og NM kick-off i forkant av årsmøtet.

sparebanken400

sport

peppes400

stamina

benergi

sponsor